Säännöt ja jäsenkriteerit

Seuran jäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä kaikki alueella toimivat Taidemaalariliiton, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Suomen Taidegraafikkojen Liiton, MUU ry:n, Valokuvataiteilijoiden liiton ja Taiteilijat O ry:n jäsenet.

Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseuran jäsenyyttä voi anoa myös ammatillisin perustein (taideopintojen todistuksella ja näytetöillä), avoimen haun kautta tai seuran ulkopuolisen ammattitaiteilijan jyryttämien pistenäyttelyiden kautta.

Jäseneksi voidaan myös hyväksyä vapaamuotoisen jäsenhakemuksen tehnyt henkilö, joka on saavuttanut kolme (3) ns. pistesuoritusta. Pisteellä tarkoitetaan esim. seuran jyryn valitsemiin näyttelyihin osallistumista, oman näyttelyn pitämistä tai muuta vastaavaa harkinnanalaista suoritusta.

Kaikki jäsenhakemukset käsittelee kuukausittaisissa kokouksissaan vuosittain valittava hallitus ja antaa ne jäsenkokouksen päätettäväksi. Jäseneksiottamispäätös voidaan tehdä kevät- ja syyskokouksissa, jolloin päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö. Taiteen kentän monialaisuuden vuoksi johtokunta pyytää tarvittaessa konsultaatioapua.

Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous.

Lisätietoja: sainio.seija@dnainternet.net