ETUSIVU

LÄNSI-UUDENMAAN TAITEILIJASEURA RY

Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura on vuonna 1982 perustettu vajaan sadan taiteilijan ja taiteenharjoittajan yhdistys. Toimialueena on läntinen Uusimaa Lohjan ympärillä. Seuran tehtävänä on valvoa ja edistää jäsenistönsä ammatillisia ja taloudellisia etuja, toimia jäsentensä verkostoitumisympäristönä sekä hoitaa suhteita ulospäin. Seura toimii taiteilijoiden ja taideyleisön välisenä yhteydenottokanavana, tarkoituksenaan herättää laajempaa kiinnostusta kuvataiteita kohtaan. Seuran toiminnassa näyttelyillä ja taidelainaamolla on näkyvin merkitys.

Sivuston kautta voi myös seurata toimintaa ja kääntyä tarvittaessa tekijöiden puoleen.

KONSTNÄRSGILLET I VÄSTRA NYLAND RF

Konstnärsgillet i Västra Nyland grundades 1982 och har ca. 100 medlemmar. Föreningens verksamhetsområde är Lojo omnejd i Västra Nyland. Verksamheten har följande syften: Att övervaka och befrämja medlemmarnas ekonomiska och yrkesverksamma intressen. Att bilda platform för nätverkning. Att fungera som kontaktyta mellan medlemmarna och omgivningen.Konstnärsgillet är ett medium mellan konstpubliken och konstnärerna och dess mening är att väcka djupare intresse för bildkonst och dess olika former. Utställningsverksamheten och artoteket är de mest synliga delområden i konstnärsgillets verksamhet.

På vår nätsida hittar du information om gillets verksamhet samt kontakt till konstnärerna.

THE ARTIST´S ASSOCIATION OF WESTERN UUSIMAA

Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura (The Artist´s Association of Western Uusimaa), founded in 1982, represents ca. a hundred artists and art practitioners in Western Uusimaa area around the town of Lohja. The aim of the association is to oversee and promote its’ members’ professional and economic interests and to function as  a networking environment as well as manage relations to the outside world. The association acts as a channel and contact point between the artists and the general public for the purpose of generating wider interest in visual arts. Exhibitions and artotheque operation also are of central significance.

Through the website it is possible to follow our activity and consult the artists.