Haku jäseneksi

Säännöt ja jäsenkriteerit

Yhdistyksen jäseneksi haetaan kirjallisella hakemuksella. Jäseneksi voidaan hyväksyä
läntisellä Uudellamaalla vakituisesti asuva, työskentelevä tai muulla tavoin alueelle
kiinnittyvä visuaalisen alan taiteilija. Länsi-Uudenmaan taiteilijaseuran jäsenyyttä haetaan
vapaamuotoisella hakemuksella (pdf-tiedosto), johon tulee liittää ansioluettelo, teoskuvia ja
lyhyt kuvailu miksi haluaa liittyä seuraan. Hakija voi asua Länsi-Uudenmaan
ulkopuolella; tällöin on hänen hakemuksessaan kerrottava, miten hän osallistuu Länsi-
Uudenmaan kuvataidetoiminnan edistämiseen.

Yhdistyksen hallitus voi valita jäseneksi kokouksessaan henkilön, joka alla mainitussa säännöissä
pisteytyksessä saa vähintään 3 pistettä aktiivisuudestaan kuluneiden 10 vuoden ajalta. Mikäli
hakijan pisteet eivät riitä seuran varsinaiseen jäsenyyteen, voidaan hänet valita hallituksen
päätöksellä kokelasjäseneksi. Kokelasjäsenyys voi kestää korkeintaan viisi (5) vuotta, jonka
aikana voi hakea varsinaista jäsenyyttä. Jäsenyys on pysyvä ja edellyttää syyskokouksen
vahvistaman jäsenmaksun vuosittaista maksamista.

3 pisteen perusteet
Alla olevista kohdista voi saada yhden pisteen kustakin. Jäsenyyteen edellytetään kolme
pistettä ja/tai tuotannon korkeatasoisuus teoskuvien perusteella.

  1. Taidekoulutus
  2. Osallistuminen valtakunnallisiin tai alueellisiin jurytettyihin näyttelyihin viimeisen kymmenen
    vuoden aikana (Suomen taiteilijaseuran vuosinäyttely, SKJL:n vuosinäyttely, Länsi-Uudenmaan tms. aluenäyttely tai vastaava yhteisnäyttely).
  3. Kuuluminen valtakunnalliseen Suomen taiteilijaseuran alaiseen taiteilijaliittoon (Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Muu ry, Taiteilijat O ry.)
  4. Teoksia julkisissa kokoelmissa (Suomen valtio, taidemuseot, säätiöt ja muut merkittävät
    kokoelmat).
  5. Yksityisnäyttely taidemuseossa tai taiteilijaliittojen, taiteilijaseurojen sekä muissa varteenotettavissa gallerioissa.


Hallitus päättää jäsenyydestä ja vastaa voimassa olevista ansioitumisen riittävyyden
perusteista. Hakijan tulee osoittaa ammatillisuutensa kolmen pisteen menettelyllä ja/tai
teoskuvillaan. Päätös ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

Kaikki jäsenhakemukset käsittelee kuukausittaisissa kokouksissaan vuosittain valittava hallitus ja antaa ne jäsenkokouksen päätettäväksi. Jäseneksiottamispäätös voidaan tehdä kevät- ja syyskokouksissa, jolloin päätökseen liittoihin kuulumattomien taiteilijoiden osalta riittää yksinkertainen enemmistö. Taiteen kentän monialaisuuden vuoksi johtokunta pyytää tarvittaessa konsultaatioapua.

Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous.

Lisätietoja ja hakemukset osoitteeseen : taiteilijaseuraluts[at]gmail.com

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Regler och kriterier

Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen som kan bevilja medlemskap till en konstnär som är aktiv i konstnärsgillets verksamhetsområde och som är medlem i Målarförbundet, Finska Skulptörförbundet, MUU ry, Fotokonstnärernas förbund, Finlands Konstgrafiker eller Konstnärerna O.

Medlemskap kan även beviljas på kriterier om professionell verksamhet och utbildning, CV och arbetsprov.

Styrelsen som väljs av föreningens årsmöte, behandlar ansökningarna en gång i månaden och förmedlar dem till medlemsmötet. Föreningen fattar beslut om nya medlemmar på sina höst- och vårmöten. Beslut om nya medlemmar görs genom röstning. Styrelsen kan vid behov be om konsultation av en utomstående, på grund av konstfältets mångfaldighet.

Medlemmarna betalar en årsavgift till föreningen. Summan fastställs på årsmötet.

Mer information: taiteilijaseuraluts[at]gmail.com

APPLYING FOR MEMBERSHIP

Rules and criteria

All members of following associations, active in the Western Uusimaa area, can be accepted in by sending an application to the board. Finnish Painters’ Union (In Finnish: Taidemaalariliitto) Association of Finnish Sculptors (Suomen Kuvanveistäjäliitto)Association of Finnish Printmakers (Suomen Taidegraafikkojen Liitto) Artists’ Association MUU (MUU ry). Photographic Artists’ Association (Valokuvataiteilijoiden liitto). Artists O (Taiteilijat O ry).

Membership can also be applied for based on professional artistic activity, art school diploma, CV and/or documentation of artistic work.

The board that is elected annually, processes membership applications in their monthly meeting. The decisions on new members are made twice a year, in the spring and autumn. If the applicant is not already a member in one of the associations listed above, the decision will be resolved by simple majority vote by the board members. Because of the diversity of the art field, the board can also consult other independent experts.

The members of the association pay an annual membership fee, defined by the yearly board meeting.

Further information: taiteilijaseuraluts[at]gmail.com

Taidelainaamo

Sammatin Taidelainaamo on lopettanut toimintansa.

Lohjan keskustaan on avattu kesäkuun 2019 alussa Galleria LUTS & Taidelainaamo, osoitteeseen Laurinkatu 48.

%d bloggers like this: